UUS: 17.07.2009 Lamellpuit OÜ on VARIS Toys esindaja Eestis | 27.04.2009 ennem, kui alustad maja planeerimist, vaata siia ||

Kui Te soovite, et maja ehitus toimuks algselt planeeritud ajal, alustage maja dokumentatsiooni asjaajamisega varakult – soovitavalt kuni pool aastat varem.

Te peate eelnevalt muretsema alusdokumendid, mis on vajalikud projektdokumentatsiooni koostamiseks. Juba krundi soetamisel tuleb jälgida, et toimikus oleks:
 
1.katastriüksuse plaan - vajalik ehitise asukoha märkimiseks projekti krundiga sidumise ajal;
2.tiheasustusega alal detailplaneering koos seletuskirjaga (ka digitaalselt).

Krundi eelneval olemasolul (soovite ehitada oma maa-alale) peate tutvuma kohaliku linna- või vallavalitsuse projekteerimistingimustega või detailplaneeringuga.

Projekteerimistingimuste ja detailplaneeringuga määratakse ära ehitusõigus (ehitisealune pind, korruselisus, kõrgus, katusekalle, viimistlusmaterjalid jmt), et vältida olukorda, kus hiljem võib selguda, et Teie poolt valitud hoonet ei saa antud krundile püstitada, sest ei ole täidetud projekteerimistingimuste või detailplaneeringuga sätestatud nõuded. Eriti oluline on saada kinnitus, et lubatud on palkmaja ehitamine. Kui pole lubatud palkmaja püstitamine nurga risttappide pärast, siis on võimalik ehitada palkmaja ka lühinurgaga (nn.”citynurk”), kus nurgad kaetakse vertikaalsete otsalaudadega ja maja välisilme meenutab pigem linnades levinud puitlaudisega maja.

Linna- või vallavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimustes on tavaliselt nõue, et projekti asendiplaan tuleb koostada tõesele tehnovõrkudega digitaalsele geodeetilisele alusplaanile, mis ei ole vanem kui 2 aastat. Seega kui Teil on krunt ostetud varem ja geoalusplaan aegunud, peate hankima uue. Kõige lihtsamini ja soodsamalt saate geodeetilise alusplaani kindlasti Teie krunti mõõtnud maamõõtjalt (konkreetse maamõõdubüroo nime leiate krundi katastriüksuse plaanilt). Tellimisel tuleks kindlasti üle küsida, et geodeetiline alusplaan oleks L-Est koordinaatide süsteemis ja kõrgused Balti süsteemis. Samas aga kui on olemas detailplaneering digitaalsel kujul, siis ei ole alati geodeetilise alusplaani koostamine vajalik.

Linna- või vallavalitsuse käest saate infot piirkonna võrguvaldajate kohta. Uurige välja tsentraalsete kommunikatsioonidega liitumise võimalused. Hädavajalik on edastada informatsioon tuletõrje veevõtukoha kohta, sest Päästeameti jaoks peab olema projektis määratud ka aastaringselt kasutatav tuletõrje veevõtukoht.

Seega – et kõik õnnestuks, alustage ehituse planeerimist varakult.